Ouder Lobke

Basisschool de Weiert is een overzichtelijke school waarbij oog is voor ieder kind.

De Weiert werkt periodiek met wisselende thema’s waardoor het programma voor de kinderen zeer gevarieerd is. Zowel binnen de school, maar ook activiteiten buiten de school.
Via ouderportaal is er ruimte voor persoonlijk contact met de leerkracht. Ook mededelingen vanuit de school, fotoalbums en inschrijvingen voor bijv. rapportgesprekken lopen via het ouderportaal. De ouderbetrokkenheid is erg fijn.


Ben als ouder zeer tevreden met het PBS-systeem (Positive Behaviour Support) op de Weiert. Positieve benadering en belonen middels muntjes en zo een klassenbeloning/schoolbeloning kunnen verdienen. Dit systeem werkt zeer motiverend onder de leerlingen. En de beloning is elke keer weer een feestje.
De Weiert zit in MFA de Schans. In deze Multifunctionele accommodatie maken de leerlingen gebruik van de basisschool, kinderopvang, sportzaal, bibliotheek en kunnen activiteiten doen met de senioren mensen van de open inloop. Laagdrempelig, veilig en gemakkelijk.
De Weiert, een goede keuze voor mijn dochters als voorbereiding op hun toekomst.

Lobke, ouder van Babs en Cato.

Cookie instellingen