Ouder Inger

Basisschool de Weiert is een kleine en gezellige school. Er wordt in een open sfeer van en met elkaar geleerd. Schoolbreed wordt er gewerkt aan een veilige en sociale omgeving. Onze kinderen gaan dan ook graag naar school en voelen zich er thuis. Dé basis voor ieder kind om zich te kunnen ontwikkelen.
Op de Weiert is er aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind, zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied.
Vanaf het moment dat de kinderen instromen, leren ze stapsgewijs eigen doelen te kiezen en zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces.
Ouders worden ook meegenomen in dit proces. Het contact met het team is persoonlijk en prettig. Als ouder en als lid van de oudervereniging vind ik dan ook het plezierig om mee te helpen bij diverse activiteiten op school.

Inger, ouder van Isa en Daan.

Cookie instellingen